Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jelito ślepe i okrężnica


Włosogłówka ludzka (Trichocephalus trichiurus)

  
 Włosogłówka pasożytuje w jelicie grubym człowieka, zagłębiona nitkowatą częścią w błonie śluzowej jelita.
Człowiek zakaża się jajami włosogłówki głównie za pośrednictwem świeżych warzyw i owoców, spożywanych w stanie surowym (truskawki, sałata, rzodkiewki). Jarzyny i owoce ulegają zakażeniu w wyniku użyźniania ogrodów warzywnych nawozem, zawierającym domieszkę odchodów ludzkich zanieczyszczonych jajami włosogłówki. W przewodzie pokarmowym żywiciela z jaja powstają larwy, które umiejscawiają się od razu w jelicie grubym i nie odbywają wędrówek.
Więcej…
 

Pełzak czerwonki Entamoeba histolytica

 


Entamoeba histolytica, Pełzak czerwonki jest groźnym pasożytem człowieka, wywołującym długotrwałe schorzenie zwane czerwonkę pełzakową. Pełzak ten podobnie jak i wiele innych występuje w postaci czynnej, organizmu poruszającego się, pobierającego pokarm, wzrastającego i rozradzającego się, albo w postaci przetrwalnikowej. Postać czynna nosi nazwę trofozoitu, a postać przetrwalnikową nazywamy cystą. Trofozoit czerwonki pełzakowej, jaki dostrzegamy w płynnych odchodach chorego wśród obfitego śluzu, krwi i strzępków tkanek jest typowym pełzakiem mierzącym 15-35 μ średnicy. 

 

Więcej…
 

Pełzak okrężnicy Entamoeba coli

 

 Entamoeba coli, Pełzak okrężnicy. W przeciwieństwie do pełzaka czerwonki, drugi gatunek spotykany często w jelicie grubym człowieka, a mianowicie E n t a m o e b a   c o l i   czyli pełzak okrężny jest tylko obojętnym komensalem i nie wywiera nigdy chorobotwórczego działania.
Żyjąc w świetle jelita grubego, w okrężnicy, pełzak oblewa swoimi  nibynóżkami napotykane tam drobnoustroje i pierwotniaki, które mu służą za pokarm. Pochłonięta cząsteczka pokarmu jest pomieszczona wewnątrz zarodzi w kropelce wody zmieszanej z wydzielanymi przez zwierzę sokami trawiącymi. 

 

Więcej…
 

Owsik ludzki (Enterobius vermicularis)

 

Owsik ludzki (Enterobius vermicularis)

Owsiki (Oxyuridae), niewielkie obleńce z rodziny zaliczanej do gromady nicieni (Nematoda), pasożyty przewodu pokarmowego zwierząt i ludzi. Nazwa pochodzi od kształtu ciała samicy przypominającego ziarnko owsa.

Enterobius vermicularis (syn. Oxyuris vermicularis). Owsik podobnie jak wiele innych nicieni będących pasożytami człowieka jest prawdziwym kosmopolitą. Jest to mały biały robak parę mm długi (samiec 2-5 mm, samica 9-12 mm), który żyje w ostatniej części jelita cienkiego, w jelicie ślepym, wyrostku robaczkowym a także chociaż rzadziej w jelicie grubym. 

Więcej…