Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Skóra


Drakunkuloza (Dracunculus medinensis)

 


Fullebornius medinensis (syn. Dracunculus medinensis). Gatunek ten jest znany z Indii, Afryki i południowej Ameryki. Samce   mierzą około 2 cm i znaleziono je tylko dwukrotnie, samica natomiast dosięga około 120 cm dług. i 1,5 mm szer. Żyją one w tkance podskórnej, głównie na nogach, a także i w tkance łącznej śródmięśniowej.
Więcej…
 

Laiszmania Leishmana

 


Rodzaj Leishmania. W jelicie owadów żyją często świdrowce posiadające kształt wydłużony. Wewnątrz zarodzi widzimy jądro przy końcu przednim znajduje się blefaroplast. Witka bierze początek z blefaroplastu wychodząc na przodzie ciała z zarodzi na zewnątrz. Ruch witki wprawia w ruch  zwierzę, które wówczas płynie od przodu obracając się dokoła swej długiej osi. Wiciowce tej budowy noszą miano formy leptomonas.

 

Więcej…
 

Nitkowiec podskórny (Filaria medinensis)

 


Nitkowiec podskórny (Filaria medinensis). Gatunek ten jest znany z Indii, Afryki i południowej Ameryki. Samce   mierzą około 2 cm i znaleziono je tylko dwukrotnie, samica natomiast dosięga około 120 cm dług. i 1,5 mm szer. Żyją one w tkance podskórnej, głównie na nogach, a także i w tkance łącznej śródmięśniowej.

 

Więcej…
 

Pchły (Pulex irritans)

 

 

Pchła ludzka (Pulex irritans) Owad z rodziny pchłowatych. Pasożyt zewnętrzny człowieka. Pchły to owady o ciele drobnym (1-6 mn długości), bocznie spłaszczonym, bezskrzydłe, zaopatrzone w kłująco-ssące narządy gębowe oraz prawie niewidoczne czułki. Poza człowiekiem pchła ludzka może pasożytować na psie, kocie, lisie, borsuku, a nawet na kaczce, kurze czy szczurze wędrownym. Znanych jest około 1500 gatunków pcheł.

 

Więcej…
 

Pluskwa domowa (Cimex lactularius)

 


 
Wielkość około  4 – 5 mm długości, i około 3 mm szerokości. Kolor czerwonobrązowy. Owady o silnie spłaszczonym ciele zwężającym się ku przodowi. Pluskwa posiada narządy gębowe typu kłująco – ssącego. Owady żyją w środowisku ludzkim. Najczęściej można je spotkać w spojeniach łóżek, tapczanów, w szczelinach ścian, pod ramami obrazów, na wyściełanych częściach mebli i zasłonach.


 

Więcej…
 

Świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei)

 


Najczęstszym jednak i najważniejszym pasożytem człowieka z roztoczy jest świerzbowiec należący do rodziny    S a r co p t i d a e.   Do rodziny tej należą gatunki pasożytujące u człowieka, ssaków i ptaków. Niektóre z nich mogą służyć jako przykład przejścia pasożytnictwa zewnętrznego w pasożytnictwo wewnętrzne. Tak np. gatunki z rodzaju     P s o r o p t e s   pasożytujące na różnych zwierzętach nie wgryzają się w głąb skóry,  lecz żyją pod strupami tworzącymi się wskutek ich ukłuć.

 

Więcej…
 

Wesz ludzka (Pediculus humanus)

 

 Anoplura czyli wszy żyjące u człowieka należą do rodzaju     P e d i c u l u s.   Zależą one do dwóch gatunków lub ras zasadniczych a mianowicie     P e d i c u l u s     h u m a n u s     c o r p o r i s     (v e s t i m e n t i) czyli wesz odzieżowa i     P e d i c u l u s     h u ma n u s    c a p i t i s     czyli wesz głowowa. Obu tych form nie należy uważać za odrębne gatunki, gdyż krzyżują się one ze sobą i dają płodne potomstwo. Poza tym okazało się,  że chociaż wesz głowowa różni się w wielu cechach morfologicznych i biologicznych od wszy odzieżowej to jednak może się ona już w czwartym pokoleniu przekształcić w wesz odzieżową. 

 

Więcej…
 

Wesz łonowa (Phthirius pubis)

 


 

Phthirus pubis. Wesz   łonowa,    której drugi gatunek     P h t h i r u s     g o r i l l a e    żyje na gorylu jest mniejsza od form poprzednich i posiada odwłok węższy od tułowia. Gatunek ten żyje głównie we włosach okolicy narządów płciowych i odbytu, przechodzi jednak na brzuch, piersi a nawet brwi i rzęsy. Jaja podobnie jak i u wszy głowowej przymocowane są do włosów. Znaczenie jej jest o tyle mniejsze,  że nie stwierdzono czynnej roli tego gatunku przy przenoszeniu chorobotwórczych zarazków.

 

 

Więcej…