Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Układ krążenia


Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum)

 


P l a s m o d i u m    f a l c i p a r u m  (syn.  L a v e r a n i  a    m a l a r i a e), Zarodziec sierpowy. Gatunek ten najgroźniejszy dla człowieka występuje głównie w pasie tropikalnym. W okolicach zaś subtropikalnych zimnica  nim powodowana pojawia się najczęściej późnym latem lub wczesną jesienią. Rozwój zarodźca sierpowego  w krwinkach trwa wprawdzie jak u  P. v i v a x   48 godzin,  jednakże nie przebiega tak synchronicznie, jak u poprzednich gatunków i dlatego atak trwać" może do 24 godzin i dłużej a gorączka dochodzi często  powyżej 41° C.

 

Więcej…
 

Zarodziec malaryczny (Plasmodium malariae)

 


P l a s m o d i u m   m a l a r i a e (Zarodziec pasmowy). W niektórych okolicach Polski występuje także drugi gatunek pasożyta malarii a mianowicie   P 1 a s m o d i l u m      m a 1 a r i a e. Schizonty czyli postacie pasożyta żyjące w obrębie czerwonych krwinek wykazują wolne ruchy i przyjmują często formę pasma w obrębie erytrocytu. Rozwój tego gatunku w krwinkach trwa około 72 g  tak, że ataki gorączki występują co czwarty dzień i stąd też nazwa tej formy ziarnicy: F e b r i s   g u a r t a n a,  czyli czwartaczka.

 

Więcej…
 

Malaria, zimnica (Plasmodium vivax)

 


P l a s m o d i u m   v i v a x. Zarodziec ruchliwy, żyje u ludzi chorych na malarię w czerwonych ciałkach krwi, powodując w końcu ich rozpad. Oglądając pod mikroskopem krew chorego możemy zauważyć w obrębie krwinek pasożyty, które w pewnym okresie rozwoju wyglądają jak małe pełzaki (2-3µ) i których ciało zbudowane jest z plazmy i małego owalnego jądra. Pasożyty te wzrastają zajmując znaczną część krwinki, a następnie po podziale od razu na większą ilość osobników i rozpadzie krwinki uwolnione  zostają do osocza.

 

Więcej…
 

Przywra krwi (Schistosoma haematobium)

 

 Haemosporidia, jak sama już nazwa wskazuje, są pasożytami krwi. Rozród bezpłciowy czyli schizogonia odbywa się w krwi kręgowców, podczas gdy zapłodnienie i tworzenie się sporozoitów przebiega w przewodzie pokarmowym bezkręgowców. Ponieważ więc cały cykl rozwojowy występuje w organizmie żywicieli, sporozoity nie posiadają specjalnych osłonek, jakie spotykamy u ziarniaków. 

 

Więcej…
 

Schistosomatoza (Schistosomatidae)

 

 
 
 
Schistosomatidae. Ze wszystkich przywr największe znaczenie w medycynie posiadają jednak gatunki należące do rodziny     S c h i s t o s o m a t i d a e. W przeciwieństwie do innych przywra gatunki należące do tej rodziny są rozdzielnopłciowe i postacie dojrzałe żyją w świetle rozgałęzień żyły wrotnej. Samce są szersze, roślejsze i po stronie brzusznej zwierzęcia brzegi ciała tworzą rowek, w którym przez znaczną część życia znajduje się cieńsza i dłuższa samica. Robaki pasożytują w świetle poza wątrobowych żył układu wrotnego przyczepione przyssawkami do śródbłonka naczyń.

 

Więcej…
 

Nitkowiec ludzki (Wuchereria Bancrofti)

 


Wuchereria banerofti (syn. Filaria banerofti). Dojrzałe formy żyją głównie w gruczołach limfatycznych i naczyniach limfatycznych człowieka,  podczas gdy larwy spotykamy w naczyniach krwionośnych. Gatunek ten jest rozpowszechniony w tropikalnych i subtropikalnych okolicach Azji, Afryki i Ameryki. Samice mierzą około 8 cm dług. i 1/4 mm szer. , samiec jest mniejsza, około 3 cm dług. i 120 µ szer.

 

Więcej…
 

Toksoplazma (Toxoplasma gondii)

 


 
Toksoplazmoza jest chorobą zwierząt i człowieka, wywołaną przez pierwotniaka. Wydaje się, że rezerwuarem pasożytów są zwierzęta, które też stanowią najczęstsze źródło zakażenia człowieka. Rozpowszechnienie zarazka wśród zwierząt jest znaczne — stwierdzono go u psów, kotów (szczególnie często w przewodzie pokarmowym i w moczu), u bydła, u owiec, świń, u ptaków, kur, u zwierząt hodowlanych; nie występuje u koni. Pierwotniaki stwierdzane u człowieka i zwierząt nie różnią się niczym od siebie.

 

Więcej…
 

Świdrowiec amerykański Trypanosoma cruzi

 


Trypanosoma cruzi (syn.Schizotrypanum). Gatunek ten znany jest ze środkowej i południowej Ameryki. W postaci c r i t h i d i i  żyje pasożyt ten w jelicie pluskwiaka z rodzaju   T r i a t o m a (głównie  T.    m e g i s t a). Od  czasu do czasu przekształcają się tyjące w jelicie crithidie na postać trypanosomy i zostają z kałem owadu wydalone na zewnątrz. Kał taki zjedzony przez inne niezakażone pluskwy staje się u owadów źródłem dalszej infekcji. Formy trypanosom przechodzą w postać crithidii w jelicie, dzielą się i mów zamieniają się na zakaźne formy, trypanosom.

 

Więcej…
 

Świdrowiec gambijski Trypanosoma gambiense

 Trypanosoma gambiense. Świdrowiec gambijski. Pasożytem wywołującym śpiączkę afrykańską jest wiciowiec nazwany świdrowcem gambijskim ( T r y p a n o s  o m a   g a m b i e  n s e). Jest to wiciowiec mierzący około 30μ czyli 30 tysięcznych części milimetra. Spotykamy jednak zarówno formy mniejsze i grubsze, jak dłuższe i smuklejsze. Śpiączka powodowana przez tego pasożyta występuje na zachodzie Afryki na przestrzeni od Senegalu i Nigru aż po Angolę, a ku wschodowi sięga jezior Wiktorii i Tanganika.
 
 
Więcej…