Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: Entamoeba coli Ordering
Pełzak okrężnicy Entamoeba coli

 

 Entamoeba coli, Pełzak okrężnicy. W przeciwieństwie do pełzaka czerwonki, drugi gatunek spotykany często w jelicie grubym człowieka, a mianowicie E n t a m o e b a   c o l i   czyli pełzak okrężny jest tylko obojętnym komensalem i nie wywiera nigdy chorobotwórczego działania.Żyjąc w świetle jelita grubego, w okrężnicy, pełzak oblewa swoimi  nibynóżkami napotykane tam drobnoustroje i pierwotniaki, które mu służą za pokarm. Pochłonięta cząsteczka pokarmu jest pomieszczona wewnątrz zarodzi w kropelce wody zmieszanej z wydzielanymi przez zwierzę sokami trawiącymi.