Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 3 results found.
Tag: malaria Ordering
Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum)

 

P l a s m o d i u m    f a l c i p a r u m  (syn.  L a v e r a n i  a    m a l a r i a e), Zarodziec sierpowy. Gatunek ten najgroźniejszy dla człowieka występuje głównie w pasie tropikalnym. W okolicach zaś subtropikalnych zimnica  nim powodowana pojawia się najczęściej późnym latem lub wczesną jesienią. Rozwój zarodźca sierpowego  w krwinkach trwa wprawdzie jak u  P. v i v a x   48 godzin,  jednakże nie przebiega tak synchronicznie, jak u poprzednich gatunków i dlatego atak trwać" może do 24 godzin i dłużej a gorączka dochodzi często  powyżej 41° C.

 

Zarodziec malaryczny (Plasmodium malariae)

 

P l a s m o d i u m   m a l a r i a e (Zarodziec pasmowy). W niektórych okolicach Polski występuje także drugi gatunek pasożyta malarii a mianowicie   P 1 a s m o d i l u m      m a 1 a r i a e. Schizonty czyli postacie pasożyta żyjące w obrębie czerwonych krwinek wykazują wolne ruchy i przyjmują często formę pasma w obrębie erytrocytu. Rozwój tego gatunku w krwinkach trwa około 72 g  tak, że ataki gorączki występują co czwarty dzień i stąd też nazwa tej formy ziarnicy: F e b r i s   g u a r t a n a,  czyli czwartaczka.

 

Malaria, zimnica (Plasmodium vivax)

 

P l a s m o d i u m   v i v a x. Zarodziec ruchliwy, żyje u ludzi chorych na malarię w czerwonych ciałkach krwi, powodując w końcu ich rozpad. Oglądając pod mikroskopem krew chorego możemy zauważyć w obrębie krwinek pasożyty, które w pewnym okresie rozwoju wyglądają jak małe pełzaki (2-3µ) i których ciało zbudowane jest z plazmy i małego owalnego jądra. Pasożyty te wzrastają zajmując znaczną część krwinki, a następnie po podziale od razu na większą ilość osobników i rozpadzie krwinki uwolnione  zostają do osocza.