Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: trzeciaczka Ordering
Malaria, zimnica (Plasmodium vivax)

 

P l a s m o d i u m   v i v a x. Zarodziec ruchliwy, żyje u ludzi chorych na malarię w czerwonych ciałkach krwi, powodując w końcu ich rozpad. Oglądając pod mikroskopem krew chorego możemy zauważyć w obrębie krwinek pasożyty, które w pewnym okresie rozwoju wyglądają jak małe pełzaki (2-3µ) i których ciało zbudowane jest z plazmy i małego owalnego jądra. Pasożyty te wzrastają zajmując znaczną część krwinki, a następnie po podziale od razu na większą ilość osobników i rozpadzie krwinki uwolnione  zostają do osocza.