Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: wesz ludzka Ordering
Wesz ludzka (Pediculus humanus)

 

 Anoplura czyli wszy żyjące u człowieka należą do rodzaju     P e d i c u l u s.   Zależą one do dwóch gatunków lub ras zasadniczych a mianowicie     P e d i c u l u s     h u m a n u s     c o r p o r i s     (v e s t i m e n t i) czyli wesz odzieżowa i     P e d i c u l u s     h u ma n u s    c a p i t i s     czyli wesz głowowa. Obu tych form nie należy uważać za odrębne gatunki, gdyż krzyżują się one ze sobą i dają płodne potomstwo. Poza tym okazało się,  że chociaż wesz głowowa różni się w wielu cechach morfologicznych i biologicznych od wszy odzieżowej to jednak może się ona już w czwartym pokoleniu przekształcić w wesz odzieżową.