Pasożyty

pozbądź się ich raz na zawsze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: ziarenka hemozoiny Ordering
Zarodziec malaryczny (Plasmodium malariae)

 

P l a s m o d i u m   m a l a r i a e (Zarodziec pasmowy). W niektórych okolicach Polski występuje także drugi gatunek pasożyta malarii a mianowicie   P 1 a s m o d i l u m      m a 1 a r i a e. Schizonty czyli postacie pasożyta żyjące w obrębie czerwonych krwinek wykazują wolne ruchy i przyjmują często formę pasma w obrębie erytrocytu. Rozwój tego gatunku w krwinkach trwa około 72 g  tak, że ataki gorączki występują co czwarty dzień i stąd też nazwa tej formy ziarnicy: F e b r i s   g u a r t a n a,  czyli czwartaczka.